Privacy statement SC Overamstel

Persoonsgegevens die door ons worden vastgelegd en verwerkt:

SC Overamstel Radioweg 96 1098 NJ  Amsterdam  legt de persoonsgegevens  vast die u aan ons heeft verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
 • IBAN
 • Legitimatienummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Foto’s en video’s

Met regelmaat publiceert SC Overamstel foto’s en video’s van (voetbal)activiteiten in de nieuwsbrief van SC Overamstel, op de website van SC Overamstel en op social media (Facebook, Instagram en Twitter). Het kan voorkomen dat u op één van onze foto’s en/of video’s staat. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar privacycoordinator@sc-overamstel.nl

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

SC Overamstel verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en) via Clubcollect.
 • U te kunnen informeren over wedstrijden, trainingen, SC Overamstel activiteiten
 • Voor administratieve doeleinden die noodzakelijk zijn voor om de club goed te kunnen organiseren.

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

SC Overamstel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd na 2 jaar na betaling van de laatste contributie.

 

Delen met anderen

 • SC Overamstel verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijving als lid van SC Overamstel naar een andere vereniging te realiseren. Dit alleen als u dit als schriftelijk verzoek heeft gevraagd om dit uit te voeren.
 • SC Overamstel deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van SC Overamstel ten behoeve van wedstrijden, trainingen en SC Overamstel activiteiten.
 • SC Overamstel verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SC Overamstel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een concreet verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacycoordinator@sc-overamstel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij elk verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie van uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. SC Overamstel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

SC Overamstel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacycoordinator@sc-overamstel.nl

 

Wijziging privacy beleid

SC Overamstel behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig. De laatste wijziging is doorgevoerd op 25 juli 2018