Gedragsregels

Voetbal is een fantastische sport, die miljoenen mensen dagelijks bezighoudt. Meestal verlopen de wedstrijden probleemloos en in een goede sfeer.

Om dit zo te houden is het belangrijk om te weten hoe je met elkaar om moet gaan en welke ‘spelregels’ er worden gehanteerd binnen en buiten het veld.

Iedereen moet zich bij SC Overamstel thuis kunnen voelen. Ongeacht de voetbalcapaciteiten of de culturele achtergrond. Een actieve en sportieve vereniging moet op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend worden als een aantrekkelijke club. De realiteit is dat er rondom de velden ook zaken gebeuren die het voetbal in een kwaad daglicht stellen. Het verenigingsbeleid is er op gericht excessen te voorkomen. Indien deze toch optreden, dan zullen er maatregelen moeten worden genomen.

De beleidsregels zijn gedetailleerd beschreven in het Statuut Waarden en Normen van SC Overamstel