ALV

  • 16 oktober 2018 Algemene Ledenvergadering
  • 16 april 2019 Algemene Ledenvergadering
Deze balk niet bewerken, laten staan.
Algemene ledenvergadering 16 oktober 2018

In de najaarsvergadering van SC Overamstel worden de jaarcijfers van het seizoen 2017 – 2018 vastgesteld

Legt de kascommissie een verklaring af over haar controle over de jaarcijfers.

Wordt er aan de hand van het rooster van aftreden een nieuw bestuurslid benoemd of het huidige bestuurslid herbenoemd voor 3 jaar

Wordt er een nieuw lid van de kascommissie benoemd.

Wordt de voortgang rond de verbouwing besproken.

En alles wat verder van beland is.

Inloop van de vergadering is vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

Algemene ledenvergadering 16 april 2019

We beginnen met 3 bekerrondes en in het weekend van 22 – 23 september begint de competities.

1 september lijkt ons daarom een prachtige dag om dit met elkaar te vieren. Het merendeel van de teams speelt thuis en de teams die uitspelen doen dat naast de deur: ANKARASPOR, WVHEDw en DVVA.

Van 17.00 uur tot 22.00 uur hebben we gezellige muziek. Op het terras staan de nieuwe banken en de drank voorraad is aangevuld.

We nodigen jullie daarom van harte uit de ingang van het nieuwe seizoen met ons te vieren.