Met trots eert SC Overamstel hier haar Ereleden & Leden van verdienste

Dhr.  Henk Roeland   Erevoorzitter
Dhr. Chris van der Hart   Erelid
Dhr. Ko Rijmers   Erelid
Dhr. Gerrit Jongejan   Erelid
Dhr. Aad Rijmers Erelid
Dhr. Dick van Tessel   Erelid
Mevr. Anne van Tessel Erelid
Dhr. Jan Pauws   Lid van verdienste
Dhr. Henk Rijmers Lid van verdienste
Dhr. Sjef den Broeder Lid van verdienste

De registratie van de bijzondere leden is helaas niet altijd goed verlopen. Derhalve kan het zo zijn
dat er nog meer bijzondere leden zijn waarvan het bestuur geen kennis heeft. Het bestuur van de vereniging verzoekt eenieder dan ook om, indien zij een lid van verdienste of erelid kennen om dit kenbaar te maken zodat vermelding alhier kan plaatsvinden. Voor de bijzondere leden die hierboven niet vernoemd zijn geldt een welgemeend excuus.

Reglement ereleden / leden van verdienste.

 • Een voordracht tot erelid / lid van verdienste kan door een lid SC Overamstel of door een bestuurslid van SC Overamstel ingediend worden bij het bestuur.
 • Dit verzoek dient minimaal 2 maanden voor de algemene ledenvergadering ingediend te zijn.
 • Het bestuur toetst of het voorgedragen lid voldoet aan de voorwaarden van de benoeming tot erelid of lid van verdienste zoals die hieronder beschreven staan.
 • De voordracht wordt door het bestuur voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Tenminste 75% van de aanwezige leden dient akkoord zijn met de voordracht om te komen tot de benoeming.
 • Tijdens deze stemming kan, vanwege het bijzondere karakter, niet met volmacht gestemd worden.

 

Voorwaarden tot benoeming erelid van SC Overamstel:

 • Een erelid moet minimaal 10 jaar actief zijn, of zijn geweest, bij SC Overamstel
 • In die 10 jaar of meer moet de kandidaat erelid bijzondere prestaties hebben verricht.
 • Van die prestaties moet SC Overamstel veel voordeel hebben gehad.
 • Deze bijzondere prestaties worden beschreven door het bestuur en in de algemene ledenvergadering medegedeeld
 • De kandidaat wordt door het bestuur voorgedragen tijdens de Algemene leden vergadering
 • De kandidaat erelid moet op het moment van de voordracht lid zijn van SC Overamstel

 

Voorwaarden tot benoeming lid van verdienste:

 • Lid van verdienste is een lid dat bijzondere prestaties heeft verricht ten gunste van SC Overamstel.
 • Deze bijzondere prestaties worden beschreven door het bestuur en in de algemene ledenvergadering medegedeeld..
 • Een kandidaat lid van verdienste moet op het moment van het voorstel lid zijn van SC Overamstel.
 • Een bijzondere prestatie wordt al geleverd door alle commissieleden en bestuursleden die hun werkzaamheden verrichten.
 • Ereleden en leden van verdiensten worden alleen benoemd als de prestaties uitstijgen boven die van de bestuursleden