“ SC Overamstel, écht voor iedereen ! “

 

Onze Missie

Waar we voor staan.

SC Overamstel maakt voetbal mogelijk voor iedereen.  Wij hebben de ambitie om optimaal recreatief te presteren met alle teams van onze vereniging en dat goed te faciliteren. Daarbij  verliezen wij de sportieve prestaties en mogelijkheden nooit uit het oog.  Wij zijn een vereniging die een ontmoetingsplaats is waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Een vereniging waar van iedereen onderling respect wordt gevraagd,  zowel binnen de vereniging als daarbuiten.

Ons adagium is dan ook “ SC Overamstel, écht voor iedereen !

 

Onze visie

Waar we voor gaan.

SC Overamstel is een vereniging die leden onderling verbindt vanuit een warme, open en transparante omgeving. Wij garanderen de leden en bezoekers een veilige, sociale en prettige omgeving waarbij integriteit, respect en fatsoen primair is in benadering. Wij maken geen onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Onze leden zijn de pijlers van onze verenging. Ledenparticipatie staat,  naast vrijwilligerswerk,  hoog in ons vaandel.  Wij verwachten van ieder lid een actieve, positieve  bijdrage voor de vereniging. Wij zijn een financieel sterke vereniging die haar leden huisvest in een moderne en goed onderhouden accommodatie.

Wij hebben een daadkrachtig en pro-actief  bestuur dat zorgt voor stabiliteit in de meest ruime zin. Zij zorgt voor cohesie tussen de leden en gasten. Zij is milieu- en omgevingsbewust. De vereniging genereert een gemoedelijke sfeer voor een ieder.

Onze ambitie ligt in het behouden van een recreatieve en sportief presterende vereniging met actieve leden. Het ledenaantal zal binnen tien jaar uitgegroeid zijn tot 500 leden.

Wij zijn en blijven een voetbalvereniging die uitnodigend en aantrekkelijk is voor iedereen.