Opzeggen als lid van de vereniging

  • Je kunt zich alleen schriftelijk (email is ook toegestaan) afmelden als lid van de vereniging bij het hoofdbestuur.
  • Je krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je opzegging, De opzegging wordt daadwerkelijk van kracht als aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
  • Bij niet schriftelijk opzeggen, blijf je lid van de vereniging, met de hieraan verbonden financiële verplichtingen.
  • Bij het niet voldoen van de financiële verplichtingen sturen we je een aanmaning, voldoe je dan alsnog niet aan je financiële verplichtingen dan wordt een incassobureau ingeschakeld en komen de kosten daarvoor voor jouw rekening.