Aanmelden dient te gebeuren via het aanleveren van:

  • ingevuld aanmeldformulier (op te halen op de club of hier te downloaden)
  • €15 eenmalige administratiekosten
  • 2 recente pasfoto’s
  • kopie van paspoort of legitimatie bewijs
  • in geval van automatische incasso: kopie van bankafschrift of bankpas

Dit kan ingeleverd worden bij de vereniging of gemaild worden.

 

Daarbij gelden de volgende regels:

  • Lidmaatschap kost per seizoen: €200 (senioren) en €185 (G-teams)
  • Het lidmaatschap van SC Overamstel is een overeenkomst van 1 juli tot en met 30 juni van een kalenderjaar.
  • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per email) te gebeuren voor 15 juni van het kalenderjaar.
  • Overschrijving van of naar een andere vereniging dient schriftelijk (of per email) te te gebeuren voor 15 juni van het kalenderjaar