Lid worden

Aanmelden als lid van de vereniging

  • Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier zoals dit op de website staat, waarna je de aanmelding completeert door de administratiekosten € 15,– (eenmalig) en de contributie te betalen.
  • Je bent pas als speler speelgerechtigd als je in het bezit bent van het spelersnummer van de KNVB.

 

Persoonlijke gegevens

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht *
Nationalitaeit *
Geboortedatum *

Contactgegevens

Straat *
Huisnummer *
Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
E-mail adres *

Lidmaatschap

Kies type lidmaatschap * Spelend lid zaterdagSpelend lid zondagNiet spelend lid
Heb je voorkeur voor een team?
Zo ja? Welke team *
 
 
Indien je de afgelopen drie jaar lid bent geweest van een andere club, dien je onderstaande vragen in te vullen. Aan de hand van de antwoorden kunnen we de overschrijving ook aan de KNVB doorgeven.
Ben je in de afgelopen drie jaar spelend lid geweest van een andere club?
 
Het scheelt zoeken als je je relatienummer van de KNVB door kunt geven, maar het is niet verplicht
Wat was je KNVB relatienummer?
 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt voor het seizoen 2018-2019:
Voor spelende leden: € 215,-
Studenten : € 200
Voor niet spelende leden: € 53,75
De contributie wordt geïnd door Clubcollect, Voor meer informatie zie ……

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. SC Overamstel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden voor het eind van elk verenigingsjaar tot uiterlijk 15 juni zowel schriftelijk of per e-mail aan ledenadministratie@sc-overamstel.

Datum