Statuten

Statuten bevatten onder andere:

  • De naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is.
  • Het doel van de vereniging.
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd.
  • De manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt.
  • De manier van benoeming en ontslag van bestuurders.
  • De bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De statuten zijn hier te downloaden.