Organisatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over de organisatie en contactgegevens van onze vereniging

Adres:

SC Overamstel 

Sportpark Middenmeer 

Radioweg 96

1098 NJ Amsterdam

Dagelijks bestuur
Voorzitter K. Bindesrisingh 06-55840791
Secretaris S. Nazier 06-24312800
Penningmeester D.J. Methorst 06-53134951
 
Overige bestuursleden
2e Voorzitter F. van Tessel 06-55762756
2e penningmeester B. Kauling 06-22519976
Wedstrijdsecretaris  Vacant
Commissaris algemene zaken G.E. Kenbeek 06-10225333
Commissieleden 
Kantinecommissie B. Kauling & K. Bindrisingh 06-22519976
Toernooicommissie K. Bindels 06-55581750
Evenementencommissie D. & A. v. Tessel 020-6164027
P. Bindels 06-14172925
B. Oedit Doebé
G. Grot
K.N.V.B. Clubscheidsrechters H. de Vries
Ledenadministratie B. Kauling 06-22519976

p.a. De leeuw van Vlaanderenstraat 26c

1061CS Amsterdam

ING bank 4886900 t.n.v. SC Overamstel