Bestuursmededelingen

Contributie & wanbetalers 

Nog altijd zijn er spelers die hun contributie niet of niet volledig betaald hebben.  Het is nu begin mei  en het seizoen is vrijwel voorbij. Het is dus volstrekt onaanvaardbaar dat er nu nog spelers op onze velden rondlopen die hun financiële verplichtingen jegens onze club niet zijn nagekomen.

Zij bezorgen ons, het bestuur, en de andere vrijwilligers van SC Overamstel, onnodig veel extra werk en daarnaast gedragen zich buitengewoon asociaal jegens de overige leden van onze vereniging.

Al deze wanbetalers hebben wij inmiddels schriftelijk laten weten dat zij per direct hun financiële verplichtingen moeten nakomen.

Per direct hebben wij onze vorderingen op deze wanbetalers helaas,  zoals eerder afgesproken met betrokkenen en volgens het geldende beleid op dit punt,  overgedragen aan een incassobureau.

Dit bureau zal de verder afhandeling op zich nemen waarbij de kosten voor incasso verhaald zullen worden op de wanbetalers.

Het zal voor deze wanbetalers heel veel extra kosten met zich meebrengen en ons,  het bestuur, verlossen van heel wat zorgen.

 

Het bestuur.