G-teams

G-Voetbal  = Passend speciaal voetbal voor iedereen ! 

Normaal voetbal als het kan en speciaal voetbal  als het moet !

Dat is het uitgangspunt van SC Overamstel.

Al weer enige tijd geleden heeft SC Overamstel in samenwerking met de stichting Prisma een G-voetbal afdeling voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking opgestart. De begeleiding van ons G-team bestaat uit 6 mensen, waarvan 3 trainers en 3 wedstrijdbegeleiders. Op de donderdagavond wordt er van 18:30 tot 19:45 uur met deze bijzondere groep voetballers getraind en wekelijks wordt er op de zaterdag gevoetbald. Zowel thuis- als uitwedstrijden maken deel uit van het voetbalprogramma. Als er een uitwedstrijd gespeeld moet worden gaat het team met begeleiding in een touringcar op bezoek bij de tegenstander. Het  G-voetbalteam was in eerste instantie ingedeeld in de B-klasse. Na enkele wedstrijden bleek ons team beter te kunnen presteren in de C-klasse.  Na de winterstop is het team, inmiddels versterkt met meer voetballers, ingedeeld in de C-klasse. Dat leidde direct tot een beter resultaat. Vol trots kan vermeld worden het team zich nu in de top van de C-klasse kan handhaven. Het G-voetbal is binnen SC Overamstel  een groot succes. Voor het komende seizoen gaan we zelfs met twee G-teams de competitie in. 

Kent u iemand die geschikt is om deel te nemen aan een G voetbalteam ? Neem contact op met het bestuur en samen met deskundigen kan SC Overamstel kijken of de kandidaat-voetballer een plaats bij een  SC Overamstel G-Team kan krijgen. Wij zien u graag op de vereniging !

Vacature:

Het is een altijd een uitdaging om met deze bijzondere voetballers mooie prestaties te behalen. Om die prestaties te behalen zijn er altijd vrijwilligers nodig. Die worden dan ingezet als begeleiders. Heeft u interesse om begeleider van een G-team te worden of wilt u ander vrijwillgerswerk doen voor G voetbal ? Oriënteer u dan goed en neem geheel vrijblijvend contact op met het bestuur van de vereniging.

 

Hieronder vindt u informatie over G-voetbal van de K.N.V.B. ( © K.N.V.B.)

 

G-voetbal

G-voetballers maken al jarenlang deel uit van de voetbalfamilie. Bij steeds meer verenigingen is het de gewoonste zaak van de wereld dat spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking volwaardig lid zijn. Het motto: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Wereldprimeur
In 2009 was het 25 jaar geleden dat de KNVB startte met officieel competitievoetbal voor G-voetballers ouder dan 16 jaar. Inmiddels doen hier zo’n 240 teams van 200 verenigingen aan mee.

Sinds 2005 organiseert de KNVB, als eerste voetbalbond ter wereld, ook een speciale G-competitie voor kinderen met een beperking. Bij meer dan 100 verenigingen zijn ruim 1.000 jonge voetballers met een beperking actief.

DVD ‘Passend voetbal’
Voetbal is voor iedereen en niemand staat in Nederland buitenspel. De KNVB staat op voor voetballers met een beperking. De voetbalbond heeft een dvd ontwikkeld met negen portretten van bevlogen voetballers. Samen met hun begeleiders vertellen zij over voetballen met een beperking.

Bekijk de complete video: Passend voetbal: Voetballen met een beperking

Overzicht portretten:

Maak kennis met Mark: Voetballen met autisme
Maak kennis met Suzanne: Voetballen met een spieraandoening
Maak kennis met Manuel: Voetballen met een visuele beperking
Maak kennis met Jacob: Voetballen met een ontwikkelingsachterstand
Maak kennis met Daan: Voetballen met een linkszijdige hemiplegie
Maak kennis met Bart: Voetballen met een spasme
Maak kennis met Tjande: Voetballen met een auditieve beperking
Maak kennis met Tom: Voetballen met autisme
Maak kennis met Sven: Voetballen met een ontwikkelingsachterstand

De G van G-voetbal
De G in de naam G-voetbal slaat overigens niet op ‘gehandicapten’, zoals weleens wordt verondersteld. Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F, de aanduiding voor de jongste groep voetballers. Toen zo’n twintig jaar geleden een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de letter G.

Ondersteuning
Verenigingen die G-voetbal aanbieden of dit van plan zijn, kunnen rekenen op uitgebreide ondersteuning van de KNVB. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij organisatorische en voetbaltechnische zaken, accommodatieproblemen, beleidsplannen en promotie van het G-voetbal.

In ieder KNVB-district is een projectmedewerker jeugd G-voetbal beschikbaar voor de clubs met jeugd. Daarnaast is er de werkcommissie G-voetbal die het G-voetbal ondersteunt en promoot.

Opleiding
Geïnteresseerde trainers en begeleiders kunnen zich via het district opgeven voor de cursus G-voetbaltrainer. Deze opleiding bestaat uit vier avonden gevuld met praktijk, theorie en een ervaringsdeel. Op de cursus komt onder andere aan de orde: wat is G-voetbal en wie is de G-voetballer?

De KNVB werkt op het gebied van G-voetbal regelmatig samen met de Johan Cruyff Foundation. Gezamenlijk organiseren zij bijvoorbeeld evenementen zoals de Voetbaldag voor het Speciaal Onderwijs en de activiteiten rondom de Johan Cruijff Schaal.

CP-voetbal
De nationale afvaardiging vanuit de KNVB is het CP-team. CP-voetbal is bedoeld voor spelers die als gevolg van een hersenbeschadiging (Cerebrale Parese) in meer of mindere mate motorische problemen hebben. Het Nederlands CP-team, dat sinds 2005 officieel onder de KNVB valt, komt bovendien uit op de Paralympics.

Tussen 1988 en 1996 won deze ploeg driemaal goud op de Paralympics en twee Europese- en wereldtitels. De spelers van het Nederlands CP-team komen over het algemeen uit in de reguliere competitie.

Andere vormen
Aangepast voetbal kent ook nog andere verschijningsvormen. Deze vallen echter niet onder de doelgroep ‘G-voetbal’, zoals die is vastgesteld door de KNVB.
– ID-voetbal: bedoeld voor spelers met een IQ-score onder de 75. Deze variant wordt alleen in internationaal verband gespeeld op EK’s en WK’s.
– Blindenvoetbal: een volwaardige sport voor blinden en slechtzienden. Die laatste groep kan overigens ook meedoen in het ‘gewone’ G-voetbal.
– Doven en slechthorenden: zij spelen voetbal binnen reguliere KNVB-competities of zijn lid van een eigen ‘dovenvereniging’.

Ga voor meer informatie over G-voetbal naar de site van jouw district. Of neem contact op via e-mailadres g-voetbal@knvb.nl.
In de Online Bibliotheek is onder meer de handleiding G-voetbal te vinden.
Bekijk de G-voetbal evenementen voor de komende periode.