Sancties

SC Overamstel is, helaas, genoodzaakt om bij niet tijdige betaling van de contributie,  15 euro aan adminstratiekosten in rekening te brengen. Bij uitblijven van (deel) betalingen wordt de vordering overgedragen aan een  incassobureau.

Betaal uw contributie op tijd, dan voorkomt u extra kosten.

 

SC Overamstel laat zijn leden nooit     onnodig     langs de zijlijn staan maar bij uitblijven van contributiebetalingen zijn wij genoodzaakt spelers uit het team te halen.

Betaal uw contributie op tijd, dan komt u niet langs de kant te staan.

 

SC Overamstel draagt vorderingen vanwege achterstallige contributie over aan een incassobureau.