Visie:

SC Overamstel is een sociale en maatschappelijk betrokken, warme amateurvoetbalvereniging. Zij heeft oog voor de competitie-elementen in het amateurvoetbal en de mens(en) achter de voetballiefhebber. 

SC Overamstel

Missie:

SC Overamstel groeit in de komende jaren naar een voetbalvereniging die qua ledental en sportieve prestaties wedijvert met voetbalverenigingen van gelijke orde. Bij die groei zal de sociaal, maatschappelijke functie van de SC Overamstel nimmer verloren gaan.