ACTUEEL NIEUWS !

Nieuwsbrief september 2017

 

Nieuwsbrief SC Overamstel

seizoen 2017-2018 (nr 01)                                                  

15  september 2017

Beste Leden.

Hier is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018. Het is de bedoeling dat we jullie regelmatig op de hoogte gaan houden van het wel en wee van onze vereniging.

Start van het seizoen: 

De kop is er af. De eerste trainingen zitten er weer op, de eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld en we hebben al velen van jullie op het veld en in de kantine mogen begroeten. Dat voelt  vertrouwd en het geeft een goed gevoel om zoveel enthousiaste leden weer fantiek te zien trainen en nog fanatieker te zien spelen.

Verbouwing. 

De eerste tekenen van de komende veranderingen zijn al goed zichtbaar in de kantine. Het plafond en alle kabels zijn verwijderd in het kader van de asbestsanering. Een werk dat in de zomer is uitgevoerd. We hebben de verklaring van asbestvrij gekregen en daarmee is een van de eerste stappen op weg naar de gehele verbouwing gezet. In dezelfde periode hebben we de vergunning voor de verbouwing binnen gekregen. We zijn nu druk bezig om de volgende stappen te gaan zetten. Het belangrijkste is dat er onomstotelijk, schriftelijk, komt vast te staan dat de kantine en kleedkamers eigendom zijn van S.C. Overamstel. Hiertoe is een verzoek tot recht van opstal en een huurovereenkomst bij de gemeente ingediend. Deze documenten zijn voorwaardelijk om de subsidie aanvraag te kunnen opstarten.

Contributie.

Op 23 augustus zijn de facturen voor de contributie door Clubcollect verzonden. Het is bijzonder plezierig te zien dat daar ontzettend goed en snel op is gereageerd. Vandaag, 15 september, hebben we aan directe betalingen en machtigingen voor de termijnbetalingen al  60% van het totaal binnen. Heb je nog niet gereageerd op de verzoeken van Clubcollect, doe dat dan snel. We hebben het contributiegeld hard nodig en zeker voor de voorbereiding van de verbouwing.  Mocht je vragen hebben over de contributiebetaling laat het dan even weten.

Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we uitgebreid ingaan op de voortgang van de  verbouwing.

Helaas zullen we tijdens deze vergadering afscheid gaan nemen van onze secretaris Suniel. Helaas is hij, door familie omstandigheden, niet langer in staat om deze functie te kunnen vervullen en zal zijn functie dan ook neerleggen en zich niet herkiesbaar stellen.

Gelukkig hebben we een kandidaat-secretatis gevonden; Giancarlo Barbato. Tijdens de vergadering zal hij door het bestuur in de gelegenheid gesteld worden zich voor te stellen en zal hij verkiesbaar zijn. Ook dan is jullie stem van groot belang.

Binnenkort wordt de agenda bekendgemaakt.

Uiteraard kunnen agendapunten worden aangedragen via de gebruikelijk weg en dat vernemen wij dan graag.

De Algemene Leden Vergadering is op dinsdag 10 oktober.

We beginnen om 20.00 uur en het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leden aanwezig zouden zijn.

 

Namens het bestuur,

Dirk Jan Methorst

Penningmeester (penningmeester@sc-overamstel.nl)