ACTUEEL NIEUWS !

Bestuursmededelingen

scoveramstellogo

 Vernieuwbouw bij SC Overamstel.  

Woensdag  8 maart 2017

Beste lid van SC Overamstel,

De voorbereidingen om te komen tot een geheel gerenoveerde kantine en kleedkamers zijn al een tijdje bezig. Zoals aangekondigd in de ledenvergadering van 4 oktober 2016 willen we onze kantine en kleedkamers rigoureus verbouwen. Het moet een ruimte worden waarin we met trots onze gasten kunnen ontvangen.

Tekeningen zijn gemaakt, het pand is bouwtechnisch onderzocht en de inventarisatie van alle materialen die we willen graan gebruiken is bijna afgerond.
We hebben heel veel aandacht besteed aan het zo duurzaam mogelijk maken van het pand. De materialen moeten optimaal isoleren. Onze doelstelling is om ons huidige energieverbruik te halveren. Het dak van de kantine is uitermate geschikt voor zonnepanelen en hoe we dit kunnen realiseren wordt momenteel onderzocht. Binnenkort komt hier meer informatie over.
We zijn nu druk bezig met alles wat nodig is om een vergunning te krijgen. Bouwvergunningen, Subsidieaanvragen voor energiebesparingen, zonnepanelen, de verbouwing zelf.
We onderzoeken ook hoe we de te betalen BTW kunnen terug krijgen. We moeten een begroting maken voor de komende 10 jaar etc. etc. etc.
We proberen nog steeds de datum van 19 juni 2017 als start van de verbouwing te realiseren. Of dat gaat lukken is niet duidelijk, dus kijken we ook naar alternatieve data. Waarbij we als uitgangspunt hebben dat dit zo min mogelijk inbreuk doet op de competitie.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2017 zullen we het e.e.a.  verder toelichten.
We beginnen om 20.00 uur en het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leden aanwezig zouden zijn.
Namens het bestuur,

Dirk Jan Methorst
Penningmeester

 

Klik hieronder voor  de tekeningen.

SC Overamstel Bijgebouw

SC Overamstel Kantine en bijgebouw