ACTUEEL NIEUWS !

Bestuur

SC Overamstel
  Sportpark Middenmeer  
Radioweg 96
1098 NJ Amsterdam
Dagelijks bestuur 
Voorzitter K. Bindesrisingh 06-55840791
Secretaris S. Nazier 06-24312800
Penningmeester D.J. Methorst 06-53134951
 
Overige bestuursleden
2e Voorzitter F. van Tessel 06-55762756
2e penningmeester B. Kauling 06-22519976
Wedstrijdsecretaris  Vacant
Commissaris algemene zaken G.E. Kenbeek 06-10225333
Commissieleden 
Kantinecommissie B. Kauling & K. Bindrisingh 06-22519976
Toernooicommissie K. Bindels 06-55581750
Evenementencommissie
B. Oedit Doebé
G. Grot
K.N.V.B. Clubscheidsrechters H. de Vries
Ledenadministratie B. Kauling 06-22519976
p.a. De leeuw van Vlaanderenstraat 26c 1061CS Amsterdam                                 INGbank 4886900 t.n.v. SC Overamstel